תנאי שימוש

עדכון אחרון: מרץ 2018

מתן הסכמתך לתנאי השימוש ב- NEXT-CASE שלהלן הינו תנאי הכרחי לתחילת השימוש באתר. עליך לקרוא בקפידה את התנאים והכללים המשתנים מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה.  

 אחריות

האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של פרטי עורכי הדין  המופיעים באתר, הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אין ל- NEXT-CASE ו/או למנהליו כל אחריות לכל ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, ו-NEXT-CASE לא יישא באחריות כלשהי בעניין. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכותו על הפרטים שנמסרו באתר על ידי עורכי הדין (להלן: “עורכי דין פרילנסרים”) או על ידי מפרסמי המודעות (להלן: “מחפשי עורכי הדין הפרילנסרים”), נעשית עפ”י שיקול דעתם ובאחריותם הבלעדית, כולל צדדים שלישיים.

המשתמש באתר נותן את אישורו כי הינו האחראי הבלעדי על המידע המופיע בפרופיל האישי שלו וכי תוכנו לא מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או דיבה ו/או לשון הרע כלפי צד ג’. המשתמש נותן אישור כי המידע בפרופיל האישי (להלן: “פרופיל עורך דין פרילנס” ) בעת העלאתו לאתר יהפוך לציבורי וייחשף באמצעות האתר, כולל שם פרטי, שם משפחה, פירוט המוסד האקדמי, שנות ניסיון, פירוט הניסיון המקצועי, תמונה אישית, פרטים ליצירת קשר, ידיעת שפות וכדומה. הינך נותן את הסכמתך המלאה לכך שניתן יהיה לשתף את פרטי הפרופיל ברשתות החברתיות ו/או בכל מדיה אחרת ולאתר לא תהיה כל אחריות לכך.

עדכון הפרופיל מעת לעת והאחריות לנכונות הפרטים המופיעים בו נמצא באחריות הבלעדית של המשתמש ב- NEXT-CASE ועליו ליידע על שינוי הפרטים את  NEXT CASE בדוא”ל – info@next-case.co.il והשינוי ייעשה על ידי צוות התמיכה של האתר.

השימוש באתר נועד לעורכי דין בלבד, הרשומים כדין בלשכת עורכי הדין ומשלמים את דמי החבר, קרי חברי לשכה פעילים. NEXT-CASE רשאי לא לרשום, לבטל רישום ו/או למחוק פרופיל של משתמש שאינו מופיע כחבר בלשכת עורכי הדין ו/או הושעה ממנה מכל סיבה שהיא. המשתמש מסכים לכך שהוא מודע לכך שהשימוש באתר מותר לעורכי דין מוסמכים בלבד, בעלי רישיון מלשכת עורכי הדין. השימוש לא מיועד למתמחים ו/או סטודנטים ו/או עורכי דין שחברותם בוטלה ו/או הושעתה ו/או הוקפאה.

NEXT-CASE לא יישא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. האתר לא נותן חסות או מביע דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר.

NEXT-CASE לא יישא באחריות לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר (לינקים). האתר לא יישא באחריות לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

פרטיות

NEXT-CASE רשאי לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת ככל שיתווספו שירותים חדשים. עדכונים בשינוי המדיניות יפורסמו בתנאי השימוש המעודכנים והמדיניות החדשה תיכנס לתוקף מיד עם פרסומה.

מידע שנמסר על ידי עורכי דין הפרילנסרים המנויים באתר, הכולל שם, מספר טלפון, ודוא”ל, מותר ל-NEXT-CASE להעבירו למפרסם הפרויקט המשפטי, במידה והמודעה היא דיסקרטית לבקשת המפרסם. החברה אינה אחראית לשימוש לרעה במידע זה על ידי הצד שלו נמסר המידע.  המשתמש במידע לרעה חשוף לאחריות על שימוש לרעה במידע שנמסר לו לצורך איתור עו”ד פרילנס.

הינך מאשר בזאת כי ידוע לך כי NEXT-CASE  מאפשר למנועי חיפוש לשעתק את הפרופיל מהאתר וכי הינך מסכים, ללא כל התנגדות, כי מנועי החיפוש ושירותי צד ג’ כגון Google יעשו זאת ללא הגבלה.NEXT-CASE  אינו אחראי למידע המופיע באתרים אחרים ושנלקח מתוך הפרופיל האישי ואנו מדגישים בזאת כי המידע במנוע החיפוש עלול להופיע בהם גם לאחר מחיקת הפרופיל מהאתר וזוהי אחריות בלעדית של המשתמש לשלוח בקשה למנוע החיפוש להסיר את פרטי המשתמש ישירות ממנועי החיפוש ואין זו אחריותו של NEXT-CASE.

האתר לא מבטיח לקשר בין הפרויקט לבין עורך הדין ואין לו כל אחריות בגין סוג ההתקשרות. ל- NEXT-CASE אין כל נגיעה לתשלומים המגיעים כתוצאה מביצוע העבודה ואין לו כל אחראיות לגבי טיבה ותנאיה והם חלים על המשתמשים בלבד ועליהם לנהוג במידת הזהירות הנדרשת בבחירותיהם. האתר הינו פלטפורמה נייטרלית בלבד, המציג מידע ולא יוצר או יוזם אותו ו/או מתערב בדרך כלשהי בתהליך יצירת ההתקשרות, ואין הוא אחראי לאמיתות הפרטים הניתנים ו/או המפורסמים על ידי הצדדים. מנוי באתר מספק חשיפה רחבה ביותר אך לא מבטיח קבלת פרויקטים ו/או תשלומים, ואלה תלויים בכישוריו וניסיונו של המשתמש והצורה בה בחר להציג את ניסיונו המקצועי באתר. 

NEXT-CASE  עושה את מירב המאמצים לשמור על הפרטים האישיים של המשתמשים באתר בצורה מאובטחת. במידה ויתגלה כי מי מהמשתמשים עושה שימוש פוגעני באתר, מפר את תנאי השימוש בו ומוסר מידע שקרי ו/או מטעה ו/או לא אמין בפרופיל, NEXT-CASE רשאי למחוק את הפרופיל ולבטל את המנוי על פי שיקול דעתו הבלעדי כדי למנוע הטעיית משתמשים אחרים.  NEXT-CASE רשאי למחוק ולערוך מידע בפרופיל ו/או למחוק את הפרופיל כולו, מבלי לספק נימוק אם נתגלה כי הפרופיל מהווה הפרה של תנאי השימוש, לשון הרע, הפרת קניין רוחני ו/או לבקשת צד ג’ שיטען כי בוצעה הפרה מאין זו.

קבלת דיוור

המשתמש נותן הסכמתו כי האתר רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים שיווקיים, עדכוני לקוחות ו/או פרסומות (גם של צדדים שלישיים), שיפור השירותים המוענקים על ידו, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות מטעמנו יש ללחוץ על “הסר” בתוך הדיוור שהתקבל מטעמנו או לפנות אלינו ישירות באמצעות הדוא”ל info@next-case.co.il  . האתר רשאי להפסיק את הדיוור למשתמש ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם למדיניות.

אודות המנוי ב- NEXT-CASE – יצירת פרופיל אישי

הפרופיל באתר לעורכי הדין הפרילנסרים וגישה לפרויקטים כרוך בתשלום חודשי קבוע בסך 59 ₪ כולל מע”מ.

כיצד רוכשים מנוי?

יש להיכנס לטופס הרישום “הצטרפות למאגר” ולהזין את הפרטים. הפרטים ייקלטו במאגר וימתינו לאישור מנהלי האתר.

בתום האישור, יעלה הפרופיל לאתר ויישלח בדוא”ל לינק לפרופיל האישי. בתום הבדיקה, נציגי נקסט קייס יצרו עמך קשר טלפוני לצורך מסירת פרטי התשלום. עם קבלת התשלום רשאי המנוי לקבל את הפרטי הפרויקטים באמצעות פנייה ל info@next-case.co.il בציון מספר הפרויקט. 

אופן ביצוע התשלום הינו גביית תשלום בסך 708 ש”ח, המהווה תשלום שנתי כולל מע”מ, מחולק ל- 12 חודשים( 59 שקלים כולל מע”מ בכל חודש). חשבונית על שם הלקוח תישלח באמצעות הדוא”ל.

במידה והמנוי מעוניין לבטל, ניתן לעשות זאת בכל עת, ויינתן החזר על הסכום שלא נוצל על ידו מיום תאריך ההצטרפות. לא יינתן החזר בדיעבד. 

עד ליום 1.1.19 ניתן לבטל את המנוי בכל עת וללא הגבלה. 

החל מה-1.1.19 לא ניתן לבטל את המנוי בשלושת החודשים הראשונים.

ביטול המנוי יתבצע באמצעות פנייה לנציג השירות בדוא”ל info@next-case.co.il . לא יינתן החזר כספי בדיעבד על חודשי השימוש באתר ואין אפשרות להקפיא את המנוי. 

מחיר המנוי למטצרפים חדשים (לא למנויים קיימים) יכול להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתם של מנהלי האתר ובהודעה מראש.

בנוגע למשתמשים קיימים שלא רכשו מנוי עד לתום תקופת ההטבה, קרי – 1.6.18,  NEXT-CASE רשאי להסיר את הפרופיל שלהם מהאתר ללא צורך בהודעה מוקדמת.

פרסום פרויקטים – ללא עלות

מחפשי עורכי הדין הפרילנסרים או מפרסמי הפרויקטים, רשאים לפרסם את הפרויקטים ללא הגבלה וללא כל עלות. ניתן לסמן בעת פרסום הפרויקט כי אין ברצונכם לציין את שם המשרד (מודעה דיסקרטית) ולציין רק את תוכן הפרויקט ופרטי יצירת קשר. המודעה תיסגר אוטומטית לאחר 60 יום. 

שינויים ועדכונים

NEXT-CASE  רשאי לבצע כל שינוי באתר בכל עת ולערוך שינויים ו/או עדכונים בתנאי השימוש, זאת ללא כל הודעה מוקדמת. המשתמשים באתר נותנים הסכמתם לאמור בתנאי השימוש. האתר רשאי לשנות את מראה האתר ומבנהו, ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר בהקשר זה.

שיפוי

המשתמש מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או מנהליו ו/או משתמשים אחרים בו בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, ו/או על פי כל דין, שייעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ובשירותים בו.

NEXT-CASE  ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדית, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם מנהלי האתר יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדית כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

 זכויות יוצרים

זכויות הקניין הרוחני באתר, סימני המסחר, מאגרי המידע, והפטנטים הינם בבעלות ו/או בשליטה הבלעדית של NEXT-CASE .

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע שייכים ל- NEXT-CASE  ואין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמה מפורשת.

הגבלת אחריות

האתר או מי מטעמו לא ישאו אחריות על כל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באתר ולא יישא באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר.

השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות מלאה של המשתמשים בו ועליהם לנקוט משנה זהירות בכל הקשור לפרטים הנכתבים בפרופיל.

משתמש שיגרום נזק לאתר או לצדדים שלישיים בעקבות הפרת תנאי השימוש או מסירת מידע כוזב, ו/או אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ישפה את החברה מנהליה ובעלי מניותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהתנהגותו.

האמור בתנאי שימוש לעיל מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

בכל שאלה נוספת נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות הדוא”ל : info@next-case.co.il

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support