תנאי שימוש

אחריות

NEXT-CASE מודיע בזאת כי האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של פרטי עורכי הדין המופיעים באתר, הינה על המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי אין לאתר ו/או למנהליו כל אחריות לכל ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והאתר לא ישא באחריות כלשהי בעניין. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הפרטים שנמסרו באתר על ידי עורכי הדין או על ידי מפרסמי המודעות נעשית לפי שיקול דעתם ובאחריותם הבלעדיים.

NEXT-CASE לא יישא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. האתר לא נותן חסות או מביע דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר.

האתר לא יישא באחריות לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. לא יישא באחריות לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

האתר לא מתחייב בשום אופן לספק עבודה למועמדים/עורכי הדין, ואין לו כל אחריות בגין סוג ההתקשרות בין עורכי הדין. לאתר אין כל נגיעה לתשלומים המגיעים כתוצאה מביצוע העבודה ואין לו כל אחראיות לגבי טיבה ותנאיה והם חלים על המשתמשים בלבד ועליהם לנהוג במידת הזהירות הנדרשת בבחירותיהם וכנהוג. האתר הינו מקור נייטראלי בלבד, המציג מידע ולא יוצר או יוזם אותו ו/או מתערב בדרך כלשהי בתהליך יצירת ההתקשרות, ואין הוא אחראי לאמיתות הפרטים הניתנים ו/או המפורסמים על ידי הצדדים.

קבלת דיוור

המשתמש נותן הסכמתו כי האתר רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים ו/או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

שינויים ועדכונים

NEXT-CASE רשאי לבצע כל שינוי באתר בכל עת ולערוך שינויים ו/או עדכונים בתנאי השימוש, זאת ללא כל הודעה מוקדמת. המשתמשים באתר נותנים הסכמתם לאמור בתנאי השימוש.

שיפוי

המשתמש מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או מנהליו ו/או משתמשים אחרים בו בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה משימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ”ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ובשירותים בו.

NEXT-CASE ומנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

זכויות יוצרים

זכויות הקניין הרוחני באתר, סימני המסחר, מאגרי המידע, והפטנטים הינם בבעלות ו/או בשליטה הבלעדיים של NEXT-CASE.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע שייכים ל-NEXT-CASE . אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת.

בכל שאלה נוספת נשמח לעמוד לרשותכם באמצעות הדוא”ל : info@next-case.co.il

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support